ALİ MƏSLƏHƏT ŞURASI


ATİB-in Ali Məsləhət Şurası ATİB-in İdarə Heyətinin qərarı ilə yaradılır və ATİB İdarə Heyətinin və Katibliyinin ATİB-in fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi üzrə funksiyalarının effektiv yerinə yetirilməsini təmin edən məsləhətverici – məşvərətçi orqandır. Ali Məsləhət Şurası ATİB-in adından hərəkət etmək hüququna malik deyil və onun qərarı ATİB-in İdarə Heyəti üçün tövsiyə xarakteri daşıyır.