ATİB ÜZVLƏRİ


Hazırda ATİB-in 96 üzvü vardır. Şirkətlərdə 50 min nəfərdən çox insan çalışmaqdadır. ATİB üzvlərinin Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna yatırdıqları investisiyalar 3 milyard dollardan çoxdur.