TÜRKİYƏ


Adalet Bakanlığı www.adalet.gov.tr
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı www.bayindirlik.gov.tr
Başbakanlık www.basbakanlik.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı www.cevreorman.gov.tr
Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı www.enerji.gov.tr
Kültür ve Turizm Bakanlığı www.kulturturizm.gov.tr
Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr
Milli Savunma Bakanlğı www.msb.gov.tr
Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı www.tarim.gov.tr
Ulaştırma Bakanlığı www.ubak.gov.tr
Içişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr