İCRA HEYƏTİ


ATİB-in İcra Heyəti ATİB-in fəaliyyəti üzərində operativ rəhbərliyi həyata keçirir. İcra Heyəti İdarə Heyəti tərəfindən seçilir. İdarə Heyətinin səalhiyyət müddəti bitdikdə İcra Heyətinin də səlahiyyət müddəti bitmiş hesab edilir. İcra Heyəti İdarə Heyətinin öz fəaliyyəti barədə məlumatlandırır. İdarə Heyətinin İcra Heyətini yenidən seçmək hüququ vardır.