Anadolu Universitetinin tədbiri


27 noyabr 2017-ci ildə ATİB-in tərəfdaşı olan Anadolu Universiteti Aciköyretim sistemində Azərbaycandakı tələbələri üçün 2017-2018-ci il tədris ilinin açılışı ilə əlaqədar tədbir keçirdi
Anadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiriAnadolu Universitetinin tədbiri