Karikatur sərgisi


20 dekabr 2017ci il tarixində Alp Gürhan Yalçınerin karikatur sərgisi keçirildi.
 Karikatur sərgisi Karikatur sərgisi