NƏŞRLƏR


BİS Konsepti

Azərbaycanda Yatırımcı Rəhbəri 2005-2007

Azərbaycan İqtisadiyyatı 2006: İstiqamələr və İnkişaf Perspektivləri

Azərbaycan İqtisadiyyatı 2006: Nəticələr və Əsas meyllər

UBCCE 2006 Təqdimatı

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın vəziyyəti

Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises (UBCCE) Position Paper on Innovation

Səma və kainatın hərəkətləri

Ermenilerin Azerbaycan halkına karşı toprak iddiaları, soykırımı ve tehcirleri

Sektor Hesabatları

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, aqrar-sənaye və qida sektoru” hesabatı

“Azərbaycanın turizm sektoru” hesabatı

“Azərbaycanın səhiyyə sektoru: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri” hesabatı

“Azərbaycanın maliyyə sektoru” hesabatı

“Azərbaycanda azad rəqabətin mövcud vəziyyəti və ölkə iqtisadiyyatına təsiri” hesabatı

“Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi əlaqələri: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri” hesabatı

“Azərbaycanda təhsil sektorunun və biznesin qarşılıqlı əlaqələrinin inkişaf perspektivləri” hesabatı

Qafqaz İslam Ordusu

Azərbaycan savaşı 1917-1918

“Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri son 20 ildə: uğurlar və imkanlar”