TƏFTİŞ KOMİSSİYASI


Təftiş Komissiyası ATİB-in maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti və onun təftişini həyata keçirmək məqsədi ilə üç fiziki və (və ya) hüquqi şəxsdən ibarət yaradılır. Təftiş Komissiyasının üzvləri Ümumi Yığıncağın iclasında Birliyin üzvləri sırasından seçilir. Təftiş Komissiyasının üzvü İdarə Heyətinin üzvü ola bilməz. Təftiş Komissiyası Birliyin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət və illik hesabatlar və balanslar əsasında rəy tərtib edir. Təftiş Komissiyasının rəyi olmadan Ümumi Yığıncaq illik balansı təsdiq edə bilməz. Təftiş Komissiyası barədə əlavə məlumatı ATİB-in nizamnaməsindən əldə etmək olar.