TƏRƏFDAŞLIQ


No: Təşkilatın adı
1.

AmCham (Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası)

Azərbaycan hökümətinin ölkədə biznes mühitində islahatlar və iqtisadiyyatını zəngin bazar iqtisadiyyatına keçməsi, tərəflərin üzvlərinin beynəlxalq təcrübəsindən istifadə edərək, dövlət rəsmilərinə iqtisadi qanunvericililyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərində dəstək vermək məqsədilə birgə memorandum imzalamışlar. Əlavə məlumat üçün www.amchamaz.org internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

2.

ABA (Azərbaycan Banklar Assosiyası)

ATİB və ABA, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

3. AİC (Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti)

ATİB və AİC, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

4.

ALŞA (Azərbaycanın "Lizinq Şirkətləri Assosiasiyası)

ATİB və ALŞA arasında ölkənin iqtisadi inkişafına dəstək vermək, təlim-tədris tədbirlərini (ixtisas artırma kurslarını) həyata keçirmək və müxtəlif layihələrin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq sahəsində hazırlanması məqsədilə memorandum imzalanmışdır.

5.

Amerika Daxili Auditorlar Institutunun "Audit-Azərbaycan" bölməsi

ATİB və Amerika Daxili Auditorlar Institutunun "Audit-Azərbaycan" bölməsi, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

6.

Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası

ATİB və Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

7.

Azərbaycan Sığortaçılar Birliyi

ATİB və Azərbaycan Sığortaçılar Birliyi, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

8.

Tacirlər və İstehsalçılar Birliyi

ATİB və Tacirlər və İstehsalçılar Birliyi, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

9.

Caspian İntegration Business Club

ATİB və Caspian İntegration Business Club, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Əlavə məlumat üçün www.cibcgroup.com internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

10.

DAWF (Alman-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı)

ATİB və DAWF birgə əməkdaşlıq etmək arzusu ilə Azərbaycanda xarici investisiyaların təbliği və təşviqi, o cümlədən regionların sosial-iqtisadı inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə razılaşma imzalamışlar. Əlavə məlumat üçün www.dawf.com internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

11.

Gənc Sahibkarlar Birliyi

ATİB və Gənc Sahibkarlar Birliyi, QHT Koordinasiya Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

12.

KUİE (Qazaxıstan Sənayeçilər və İş Adamları Birliyi)

ATİB və KUİE, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir. 6 mart 2007-ci ildə ATİB ilə KUİE arasında memorandum imzalanmışdır. Memoranduma əsasən, tərəflər, Azərbaycan və Qazaxıstan real iqtisadi sektoruna yönəlmiş iqtisadi maraqlarla bağlı birgə faəliyyətlərin inkişafına dəstək verməli, bu iki ölkədəki investisiya imkanları barədə effektiv informasiya məlumat mübadiləsi həyata keçirilməli, regionda stabilliyin inkişafına dəstək verməlidirlər. Əlavə məlumat üçün www.kazunion.kz internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

13.

Bakı Dövlət Universiteti

15 may 2006-cı il tarixində BDU-da keçirilən "Azərbaycan və Türkiyə tarixində Erməni Məsələsi" adlı konfransı təşkil edən BDU, Azərbaycan Tarix İnstitutu, Türk Tarix Qurumu və ATİB arasında Bakı Bəyamnaməsi imzalanmışdır. Tərəflər iki ölkənin ümumi məsələsi olan problemin sənədlərə əsaslanan həqiaətlərinin müəyyən edilməsi və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını təmin etmək üçün birgə fəaliyyət göstərməyi qərara aldılar.

14.

Türk Tarih Kurumu

15 may 2006-cı il tarixində BDU-da keçirilən "Azərbaycan və Türkiyə tarixində Erməni Məsələsi" adlı konfransı təşkil edən BDU, Azərbaycan Tarix İnstitutu, Türk Tarix Qurumu və ATİB arasında Bakı Bəyamnaməsi imzalanmışdır. Tərəflər iki ölkənin ümumi məsələsi olan problemin sənədlərə əsaslanan həqiaətlərinin müəyyən edilməsi və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını təmin etmək üçün birgə fəaliyyət göstərməyi qərara aldılar. Əlavə məlumat üçün www.ttk.gov.tr internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

15.

Azərbaycan Tarix İnstitutu

15 may 2006-cı il tarixində BDU-da keçirilən "Azərbaycan və Türkiyə tarixində Erməni Məsələsi" adlı konfransı təşkil edən BDU, Azərbaycan Tarix İnstitutu, Türk Tarix Qurumu və ATİB arasında Bakı Bəyamnaməsi imzalanmışdır. Tərəflər iki ölkənin ümumi məsələsi olan problemin sənədlərə əsaslanan həqiaətlərinin müəyyən edilməsi və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını təmin etmək üçün birgə fəaliyyət göstərməyi qərara aldılar. Əlavə məlumat üçün www.elm.az/az/history internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

16.

DEİK (Xarici Əlaqələr Koordinasiya Şurası)

ATİB və DEİK sıx əməkdaşlıq edirlər və DEİK tərəfdən bu əlaqələrdən məsul tərəf olaraq Türk-Avrasiya Biznes Şurası çıxış edir. Əməkdaşlıqda məqsəd, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ticarət və iqtisadiyyat əlaqələrini inkişaf etdirərək, Türkiyəli iş adamlarının Azərbaycan bazarında daha effektiv fəaliyyət göstərmələrinə zəmin hazırlanmasıdır. Əlavə məlumat üçün www.deik.org.tr internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

17.

Kipr Türk Podartçılar Birliyi

ATİB və Kipr Türk Podratçılar Birliyi, Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasındakı iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və bu çərçivədə inşaat sektorunda qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilərək, həyata keçirilməsinə şərait yaradılması məqsədilə əməkdaşlıq protokolu imzalamışlar.

18.

Kipr Türk Naringi İxracatçıları Birliyi

ATİB və Kipr Türk Naringi İxracatçıları Birliyi, Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasındakı iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və bu çərçivədə kənd təsərrüfatı sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilərək, həyata keçirilməsinə şərait yaradılması məqsədilə əməkdaşlıq protokolu imzalamışlar.

19.

Kipr Türk Səyahət Agentlikləri Birliyi

ATİB və Kipr Türk Səyahət Agentlikləri Birliyi, Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasındakı iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və bu çərçivədə turizm sektorunda qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilərək, həyata keçirilməsinə şərait yaradılması məqsədilə əməkdaşlıq protokolu imzalamışlar.

20.

Kipr Türk Əkinçilər Birliyi

ATİB və Kipr Türk Əkinçilər Birliyi, Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasındakı iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və bu çərçivədə kənd təsərrüfatı sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilərək, həyata keçirilməsinə şərait yaradılması məqsədilə əməkdaşlıq protokolu imzalamışlar.

21.

Kipr Türk Otel Sahibləri Birliyi

ATİB və Kipr Türk Otel Sahibləri Birliyi, Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasındakı iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və bu çərçivədə turizm sektorunda qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilərək, həyata keçirilməsinə şərait yaradılması məqsədilə əməkdaşlıq protokolu imzalamışlar.

22.

Kipr Türk Sənaye Palatası

ATİB və Kipr Türk Sənaye Palatası, Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasındakı iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və hər iki ölkənin investisiya imkanlarının qiymətləndirilərək, həyata keçirilməsinə şərait yaradılması məqsədilə əməkdaşlıq protokolu imzalamışlar. Əlavə məlumat üçünwww.kktcsanayiodasi.org internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

23.

ARİƏP (Azərbaycan Rusiya İşgüzar Əməkdaşlıq Birliyi)

ATİB, ARİƏP-lə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycan, Türk və Rus şirkətləri arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsini və bu şirkətlərə Azərbaycanın biznes mühiti ilə bağlı məlumatın təmin edilməsini həyata keçirir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində TAR (Türkiyə-Rusiya-Azərbaycan) konsepsiyası yaradılmış və 2007-ci ilin iyun ayında Moskvada biznes forum keçirilməsi planlaşdırıldı.

24.

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Nazirlik və ATİB birgə əməkdaşlıq məqsədi ilə Azərbaycanın telekommunikasiya sektorunda investisiyaların təşviqi və cəlb edilməsi, o cümlədən istehsala yönələn investisiyalar üçün layihələrin hazırlanması üzrə birgə fəaliyyət göstərmək barədə memorandum imzalamışlar.

25.

AzMİU (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti)

Kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə ATİB və AzMİU arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Bu əməkdaşlıq çərçivəsinə aşağıdakılar daxildir: İnşaat sahəsində tətbiq edilən və tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan müasir, yeni texnika və texnoligiya ilə müəllilmlərin tanışlığ; Təhsilin istehsalatla əlaqələrinin, birliyinin təmin edilməsi; Universitetlərlə tikinti şirkətlərinin elmi – texniki əlaqələri; Elmi pedaqoji kadrların ixtisasartırması istiqamətində əməkdaşlıq; Mütəxəssis hazırlığında istehsalatın tələblərinin tədris prosesində nəzərə alınması. Əlavə məlumat üçün www.azmiu.edu.az internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

26.

UPS (Serbia İşəgötürənlər Birliyi)

ATİB və UPS, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Əlavə məlumat üçün www.poslodavci.org.yuinternet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

27.

KAZENERGY (Kazakhstan Association of Oil Gas and Energy Sector)

ATİB və KAZENERGY, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

28.

ΣEB (Yunanıstan Sənayeçilər Federasiyası)

ATİB və ΣEB, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

29.

TİAD (Türk İş Adamları Dərnəyi)

ATİB və TİAD, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Əlavə məlumat üçün www.tiad.ro internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

30.

İran İşəgötürənlər Birlikləri Konfederasiyası

ATİB və İran İşəgötürənlər Birlikləri Konfederasiyası, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

31.

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı

ATİB və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

32.

TÜSİAD (Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Dərnəyi)

ATİB-in TÜSİAD-la əməkdaşlığı davamlı və çoxşaxəlidir. Onu da qeyd edək ki, bu əməkdaşlıq həmçinin UBCCE çərçivəsində də davam edir. Əlavə məlumat üçün www.tusiad.org internet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

33.

Rumıniya İşəgötürənlər İttifaqı

ATİB və Rumıniya İşəgötürənlər İttifaqı, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

34.

UGIR (Rumıniya Sənayeçilər Birliyi)

ATİB və UGIR, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

35.

Gürcüstan İşəgötürənlər Birliyi

ATİB və Gürcüstan İşəgötürənlər Birliyi, UBCCE çərçivəsində əməkdaşlıq edir.

36.

Amerikada Yaşayan Azərbaycanlılar Şəbəkəsi (USAN)

ATİB və USAN Azərbaycan iqtisadiyyatına öz töhfələrini vermək prinsipindən istifadə edərək və birgə əməkdaşlıq etmək arzusu ilə həmvətənlərimizi və digər millətləri Azərbaycanın mühüm məsələlər üzrə tarixi və hazırkı mövqeyi ilə bağlı məlumatlandırmaq, eyni zamanda ölkəmizin biznes mühitinin innkişafına yardım etmək məqsədilə əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlmişlər. Ətraflı məlumat üçün www.usazeris.org baxa bilərsiniz.

37. Yunanıstan Sahibkarlar Federasiyası (SEV)

ATİB və SEV Qara dəniz və Xəzər dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyi (UBCCE) çərçivəsində sıx əməkdaşlığı davam etdirmək, beləliklə Qara dəniz və Xəzər dənizi bazarına iqtisadi inteqrasiyanı gücləndirmək, bölgəyə ticarət və investisiya axınının gücləndirilməsinə töhvə vermək  barədə razılığa gəliblər.
38. Asiya və Sakit Okean zonası üzrə Maliyyə İnstitutlarının İnkişafı Assosiasiyası (ADFIAP -www.adfiap.org)

Tərəflər təşkilatlarında birləşmiş qurumlar və onların müştəriləri arasında biznes şəbəkəsi və strateji ittifaqlar yaradılmasına dəstək verəcək təcrübə mübadiləsi həyata keçirəcəklər.