ÜZVLÜK ŞƏRTLƏRİ


* ATIB-in Nizamnaməsinə əsasən üzv olacaq hüquqi və fiziki şəxsin və ya xarici şirkətin təmsilçiliyinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi.
* Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti və doldurulmuş ATİB üzvlük blankı (yaxud online müraciət formasının doldurulması).
* Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq 1200 manat ödənilməsi. Ödəmə hissə-hissə də həyata keçirilə bilər.