ÜMUMİ YIĞINCAQ


ATİB-in Ali İdarəetmə Orqanı Ümumi Yığıncaqdır. Ümumi Yığıncağın iclasları növbəti və növbədənkənar ola bilər. Ümumi Yığıncağın növbəti iclasları ildə bir dəfədən az olmayaraq müvafiq təqvim ili başa çatdıqdan sonra üç aydan gec olmayan müddətdə İdarə Heyəti tərəfindən çağırılmalıdır. Ümumi Yığıncaq barədə əlavə məlumatı ATİB-in nizamnaməsindən əldə etmək olar.