İDARƏ HEYƏTİ


ATİB-in fəaliyyətinə cari rəhbərlik Ümumi Yığıncağa hesabat verən və onun kollegial icra orqanı olan İdarə Heyəti tərəfindən həyata keçirilir. İdarə Heyəti tək sayda olmaqla azı üç fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin qanuni təmsilçilərindən ibarət olur. İdarə Heyətinin üzvləri Ümumi Yığıncağın iclasında Birliyin üzvləri sırasından iki ildən az üç ildən çox olmayan müddətə seçilir (təyin edilir). İdarə Heyətinin sədri iki dəfədən artıq təkrarən seçilə (təyin edilə) bilməz. İdarə Heyətinin sədri Ümumi Yığıncaq tərəfindən İdarə Heyətinin üzvləri arasından seçilir. İdarə Heyəti barədə əlavə məlumatı ATİB-in nizamnaməsindən əldə etmək olar.
 

 
https://irs.zoomfilings.com/apply/colorado/ . https://pc-service.kz/index/apgrejd_noutbuka_apgrejd_noutbukov/0-219 . Массажистки Нижневартовска