ATİB İdarə Heyəti Xəzər Universitetində


1 fevral 2019-cu ildə ATİB İdarə heyəti Xəzər Universitənin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri Hamlet Isaxanlı ilə görüşdü. Görüşdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətləri müzakirə olundu.
ATİB İdarə Heyəti Xəzər UniversitetindəATİB İdarə Heyəti Xəzər UniversitetindəATİB İdarə Heyəti Xəzər UniversitetindəATİB İdarə Heyəti Xəzər Universitetində